ค้นหาแบตเตอรี่จากสเปค

รถใหม่ 2020

ราคารถ Ford

2 มิถุนายน 2020

(อ่าน 23 ครั้ง)

ราคารถ Honda

2 มิถุนายน 2020

(อ่าน 6 ครั้ง)

ราคารถ Mazda

2 มิถุนายน 2020

(อ่าน 4 ครั้ง)

รถที่ได้รับความสนใจสูงสุด

  ราคารถ Ford

  (อ่าน 23 ครั้ง)

  ราคารถ Honda

  (อ่าน 6 ครั้ง)

  ราคารถ Toyota

  (อ่าน 5 ครั้ง)

แบตเตอรี่ Yuasa

แบตเตอรี่ YUASA NS60

ขนาด 45 แอมป์

ขั้วลอยเหมาะกับรถญี่ปุ่น

1200 -1900 ซี.ซี.

ราคาขาย

ราคา 1800 บาท

เปิดดูทั้งหมด 107 | Updated 4 เมษายน 2020

ผลการค้นหาแบตเตอรี่รุ่นอื่น ๆ

แบตเตอรี่ Puma 50B24L

ขนาด 45 แอมป์

ขั้วลอยเหมาะกับรถญี่ปุ่น

1200 - 1900 ซี.ซี.

ราคาขาย

ราคา 2000 บาท

เปิดดูทั้งหมด 44 | Updated 4 เมษายน 2020

แบตเตอรี่ YUASA NS60

ขนาด 45 แอมป์

ขั้วลอยเหมาะกับรถญี่ปุ่น

1200 -1900 ซี.ซี.

ราคาขาย

ราคา 1800 บาท

เปิดดูทั้งหมด 107 | Updated 4 เมษายน 2020

แบตเตอรี่ GS BATTERY MFX-50L

ขนาด 40 แอมป์

ขั้วลอยเหมาะกับรถญี่ปุ่น

1200 - 1900 ซี.ซี.

ราคาขาย

ราคา 1700 บาท

เปิดดูทั้งหมด 15 | Updated 4 เมษายน 2020

แบตเตอรี่ 3K BATTERY ADX60

ขนาด 40 แอมป์

ขั้วลอยเหมาะกับรถญี่ปุ่น

1200 - 1900 ซี.ซี.

ราคาขาย

ราคา 1800 บาท

เปิดดูทั้งหมด 33 | Updated 4 เมษายน 2020

แบตเตอรี่ PANASONIC 38B19L MF

ขนาด 35 แอมป์

ขั้วลอยเหมาะกับรถญี่ปุ่น

1200 - 1900 ซี.ซี.

ราคาขาย

ราคา 1500 บาท

เปิดดูทั้งหมด 29 | Updated 4 เมษายน 2020

แบตเตอรี่ FB BATTERY NS40

ขนาด 32 แอมป์

ขั้วลอยเหมาะกับรถญี่ปุ่น

1200 - 1900 ซี.ซี.

ราคาขาย

ราคา 1500 บาท

เปิดดูทั้งหมด 35 | Updated 4 เมษายน 2020